IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove

Zaštićena priroda

Priroda i dijelovi prirode od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. Zaštita prirode provodi se očuvanjem bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti, georaznolikosti te zaštitom dijelova prirode. Zaštićeni dijelovi prirode prema Zakonu o zaštiti prirode su zaštićena područja prirode, zaštićene vrste te zaštićeni minerali i fosili.

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ – MOČVARNO STANIŠTE VIR

SAZNAJ VIŠE

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ – ŠIRINSKI OTOK

SAZNAJ VIŠE

ZAČAJNI KRAJOBRAZ – JELKUŠ

SAZNAJ VIŠE

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ – KRIŽNICA

SAZNAJ VIŠE

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE SUHOPOLJE – PARK OKO DVORCA

SAZNAJ VIŠE

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE VIROVITICA – PARK OKO DVORCA

SAZNAJ VIŠE

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE SLATINA – PARK IZA ZGRADE SKUPŠTINE

SAZNAJ VIŠE

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE SLATINA – MAMUTOVAC, pojedinačno stablo

SAZNAJ VIŠE

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE – SKUPINA STABALA U NOSKOVAČKOJ DUBRAVI

SAZNAJ VIŠE

REGIONALNI PARK MURA-DRAVA

SAZNAJ VIŠE