IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove

O nama

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije osnovana je 12. ožujka 2002. godine  Odlukom o osnivanju Javne ustanove koju je donijela Skupština Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik VPŽ, br. 1/02). Zbog usklađivanja sa Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13), Javna ustanova je 2013. godine promijenila naziv u Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik VPŽ, br. 7/13).


Javna ustanova je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno Zakonu, Statutu Javne ustanove i drugim općim aktima Javne ustanove.


Javna ustanova svoju djelatnost obavlja kroz aktivnosti:

  • zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
  • suradnja i komunikacija sa lokalnom zajednicom
  • edukacija i interpretacija prirode
  • posjećivanje i promocija
  • razvoj kapaciteta i omogućavanje rada JU

 

Javna ustanova provodi i aktivnosti na pripremi i provedbi projekata, praćenju stanja vrsta, akcije spašavanja ozlijeđenih jedinki, zbrinjavanja i vraćanja u prirodu ugroženih vrsta te aktivnosti na razvoju održivih oblika turizma u zaštićenim područjima Virovitičko-podravske županije.


Zaštićena područja prirode kojima upravlja Javna ustanova:

 

Sjedište Javne ustanove je u općini Čađavica, naselje Noskovci, u Posjetiteljskom centru Dravska priča. 
Objekt, koji je bio u derutnom stanju, obnavljao se u periodu 2012.-2015. godine u nekoliko faza sredstvima Svjetske banke i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Virovitičko-podravske županije, sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sredstvima iz IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013. Centar je dodatno opremljen i obnovljen kroz projekt Posjetiteljski centar Dravska priča – interaktivan, inovativan i svima pristupačan doživljaj prirode, KK.06.1.2.02.0017, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnim programom Konkurentnost i kohezija, kroz poziv Održivo upravljanje prirodnom baštinom, a provodio se u periodu od 2016. do 2020. godine.


Od 2023. godine Javna ustanova upravlja i Centrom za posjetitelje Križnica čija izgradnja je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnim programom Konkurentnost i kohezija, kroz poziv Održivo upravljanje prirodnom baštinom.