IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove

Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije koje se nalazi na adresi www.virovitica-nature.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.virovitica-nature.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

1. neusklađenosti sa Zakonom

  • Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama.
  • Dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.

2. nerazmjerno opterećenje

  • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom 1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8.

Zakona. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje putem e-mail adrese info@virovitica-nature.hr.

Pri tome navedite sljedeće podatke:

  • vaše ime i e-mail adresu,
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
  • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 07. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Izjava je zadnji put preispitana 07. rujna 2020. godine. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@virovitica-nature.hr POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.