IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove


 

EUROPEAN GREEN BELT

Europski Zeleni pojas proteže se kroz 24 europske države, od Barentsovog do Crnog mora, duž područja granice bivše Željezne zavjese, odnosno linije koja je dijelila Europu na dva odvojena politička bloka. Zbog političkih sukoba, u toj zoni nije bilo gospodarskih ulaganja te je prostor tijekom vremena osvojila priroda pa sada predstavlja veliku prirodnu i krajobraznu vrijednost koja zaslužuje zaštitu i očuvanje.


Hrvatski dio Zelenog pojasa obuhvaća rijeke Muru, Dravu i Dunav i proteže se duž granice Republike Hrvatske i Mađarske. Na Jadranskoj obali uključuje otočje Brijuni. Rijeke i njihove aluvijalne ravnice obilježavaju očuvana vlažna staništa poput poplavnih šuma, mrtvica, strmih obala i sprudova. Fauna ptica je od međunarodnog značaja, a ističe se i bogatstvo riba, vretenaca i sisavaca kao i bogata flora. Regionalni park Mura-Drava obuhvaća cijeli tok ovih rijeka, a na ušću Drave u Dunav smješten je Park prirode Kopački rit koji je i Ramsarsko područje. Hrvatski Zeleni pojas dio je Europske ekološke mreže Natura 2000 te UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država. Otočje Brijuni na Jadranu zaštićeno je kao nacionalni park.


Područje Europskog Zelenog pojasa na području Virovitičko-podravske županije prostire na više od 70 km graničnog područja sa Mađarskom, koje slijedi tok rijeke Drave. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, uz potporu Virovitičko-podravske županije, je potpisnik osnivačke povelje Asocijacije Green Belt (rujan 2014. godine). Pristupanje Javne ustanove ovom udruženju ima za cilj bolju zaštitu i očuvanje ovog izuzetno vrijednog područja velike bioraznolikosti, kao i prezentaciju i promociju Virovitičko-podravske županije kroz razvoj specifičnih oblika turizma u zaštićenim područjima.