IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove


 

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ – JELKUŠ

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 443

Površina: 250.00 ha (VPŽ 286.70 ha, KKŽ 4.90 ha)

Međunarodni status: Rezervat biosfere od 11.07.2012. godine (hrvatsko-mađarski prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav 2012. godine/ Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država od 15. rujna 2021. godine).

Izolirano je stanište ptica. Šljunčani sprud je mjesto gniježđenja brojnih ptica poput kulika sljepčića (Charadrius dubius), crvenokljune čigre (Sterna hirundo), male čigre (Sternula albifrons), male prutke (Actitis hypoleucos), vivka (Vanellus vanellus). Ptice sprudova ugrožene su učestalim promjenama vodostaja, prirodnim ili umjetnim, te dolazi do uništenja gnijezda ili ptića. Velika prijetnja gnijezdima i ptićima su kretanje ljudi i pasa. Jaja i ptići su bojom prilagođeni staništu i teško su uočljivi te postoji opasnost da jednostavno budu pregaženi.