Područje na kojem će se provoditi projekt obuhvaća 2.071,6 km2 riječnog toka povezujući tako 17 Natura 2000 područja i ostalih zaštićenih područja unutar UNESCO-vog Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država.

U sklopu projekta provodit će se razne aktivnosti, a Javna ustanova će u suradnji sa Hrvatskim vodama provoditi restauraciju rukavca rijeke Drave na području općine Lukač, blizu naselja Veliko Polje, na području zvanom Orlovo selište. Cilj je otvoriti rukavac cijelom njegovom dužinom i na taj način osigurati prisutnost vode unutar samog rukavca te uspostaviti povoljno stanje riječnog sustava uz povećanje bioraznolikosti područja.

Osim spomenute restauracije rukavca, provodit će se istraživanja početnog stanja bioraznolikosti u rukavcu, dodatna istraživanja ptica i riba te pratiti stanje tijekom i nakon završetka projekta. Uz nabavu dodatne opreme, provodit će se i kampovi za mlade čuvare prirode te organizirati sastanci projektnih partnera sa ciljem praćenja stanja realizacije projektnih aktivnosti i razmjene znanja i iskustava.