IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove


 

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE SUHOPOLJE – PARK OKO DVORCA

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 42

Površina: 7.92 ha

Perivoj (park) u Suhopolju predstavlja vrijedan objekt sa područja vrtne arhitekture podignut oko starog dvorca u prošlom stoljeću. Podignut je u slobodnom pejzažnom stilu te sa dvorcem sačinjava kompaktnu cjelinu i kao umjetnički kulturno-povijesni spomenik sačuvan do današnjih dana predstavlja kulturnu baštinu iz naše ranije vrtne umjetnosti. Pored domaćih vrsta drveća u perivoju su zastupljene mnoge unesene vrste bilo kao soliteri ili grupacije poput: crnog oraha (Juglans nigra), platana (Platanus sp.), ginka (Ginkgo biloba), bukve (Fagus sylvatica), magnolija (Magnolia sp.) i drugih.