IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove


 

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ – KRIŽNICA

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 444

Površina: 846.00 ha

Međunarodni status: Rezervat biosfere od 11.07.2012. godine (hrvatsko-mađarski prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav 2012. godine/ Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država od 15. rujna 2021. godine).

Lokalitet Križnica proglašen je značajnim krajobrazom zbog izuzetne estetske i biološke vrijednosti. To je kultivirani krajolik unutar kojeg se nalazi naselje Križnica, omeđen hrvatsko-mađarskom granicom koja djelomično slijedi rukavac i glavni tok rijeke Drave. Drava ovdje čini meandre koji se na malom prostoru pojavljuju u velikim zavojima kakvih nema od izvora u Italiji do ušća u Dunav. Ovaj prostor je relativno izoliran budući da nema kopnenu vezu sa Republikom Hrvatskom, osim visećim pješačkim mostom, širine cca 2 m, čelične konstrukcije sa drvenim gazištem. Preko Drave vozi žičana skela, koja ne može prometovati pri niskom i visokom vodostaju. Na ovom području nalazi se naselje Križnica u kojem prema popisu 2021. godine živi 76 stanovnika. Velik dio područja zauzimaju vrlo kvalitetne obradive površine. Stari tok rijeke Drave i vode stajačice na ovom području su idealno stanište za mnoge vrste riba. Križnicu karakterizira raznolikost i brojnost ptica sprudova (crvenokljuna čigra (Sterna hirundo), kulik sljepčić (Charadrius dubius)), ptica strmih riječnih obala (vodomar (Alcedo atthis) , bregunica (Riparia riparia)), ptica močvarnih staništa (divlja patka (Anas platyrhynchos ), crvenokljuni labud (Cygnus olor), crna roda (Ciconia nigra)) i drugih.