IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove


 

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ – ŠIRINSKI OTOK

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 445

Površina: 186.00 ha

Međunarodni status: Rezervat biosfere od 11.07.2012. godine (hrvatsko-mađarski prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav 2012. godine/ Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država od 15. rujna 2021. godine).

Lokalitet Širinski otok proglašen je značajnim krajobrazom zbog izuzetne estetske i biološke vrijednosti. To je prirodni krajolik, omeđen rukavcem i glavnim tokom rijeke Drave, koji je zbog svoje izoliranosti sačuvan od onečišćenja antropogenog porijekla što potvrđuju brojne životinjske vrste koje su ovdje našle svoje stanište. Ornitološko istraživanje pokazalo je da ovdje povremeno ili stalno obitava preko 150 vrsta ptica. U ljetnom periodu, kada je vodostaj Drave nizak, može se pješice prijeći korito starog toka Drave, što je prirodni gaz za brojne životinjske vrste.