IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove


 

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE – SKUPINA STABALA U NOSKOVAČKOJ DUBRAVI

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 220

Površina: 1.24 ha

Međunarodni status: Rezervat biosfere od 11.07.2012. godine (hrvatsko-mađarski prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav 2012. godine/ Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država od 15. rujna 2021. godine).

Oko školske zgrade u Noskovačkoj Dubravi nalazi se skupina stabala koja predstavlja ostatak nekadašnjeg parka oko upravne zgrade bivšeg vlastelinstva grofa Draškovića.

Kategorija zaštite je predložena s obrazloženjem da Skupina stabala predstavlja rijetkost u ovom dijelu Slavonije. U trenutku zaštite, u perivoju je zabilježeno 27 vrsta drveća i grmlja, ali se njihova brojnost godinama smanjivala. Revitalizacija je provedena 2015. godine, projektom Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere (HUHR/1101/1.1.1./0005), akronim projekta: Tri rijeke = Jedan cilj, perivoj je obnovljen, vraćene su sve vrste koje su zabilježene u trenutku zaštite 1969. godine i postavljena je parkovna infrastruktura. U perivoju su zastupljene sljedeće vrste drveća i grmlja: hrast lužnjak (Quercus robur L.), siva topola (Populus x canescens (Aiton) Sm.), obični grab (Carpinus betulus L.), ginko (Ginkgo biloba L.), divlji kesten (Aesculus hippocastanum L.), javor negundovac (Acer negundo L.), javor mliječ (Acer platanoides L.), javor klen (Acer campestre L.), poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl.), lipe (Tilia sp.), istočnjačka platana (Platanus orientalis L.), japanska sofora (Sophora japonica L. var. pendula), tisa (Taxus baccata L.), svib (Cornus sanguinea L.), vrtni hibiskus (Hibiscus syriacus L.), mirisna borovica (Juniperus virginiana L.), kiseli ruj (Rhus typhina Forn.), obični bor (Pinus silvestris L.), crni bor (Pinus nigra J.F. Arnold), trešnja (Prunus avium L.), crna bazga (Sambucus nigra L.), carska paulovnija (Paulownia tomentosa), crni dud (Morus nigra L.), bijeli dud (Morus alba L.), drijen (Cornus mas L.) i japanska dunja (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach).