Partneri:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

2. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije

3. Turistička zajednica Grada Orahovice

 

Cilj projekta:

Održivo korištenje prirodne baštine orahovačkog kraja kroz uređenje postojeće i stvaranje nove turističko edukativne ponude, edukaciju turističkih vodiča za uspješno prezentiranje zaštićenih turističkih vrijednosti obuhvaćenih unutar Parka prirode Papuk, što će omogućiti posjetiteljima Centra doživljaj turističkog odredišta uz podizanje svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i njene promocije. Vizija Centra je stvoriti kritičnu masu zaokruženih edukativnih sadržaja i objekata na projektnom području u svrhu zoniranja Grada Orahovice kao jedinstvenog turističko-rekreacijskog područja regionalnog značaja, uz diversificiranje postojeće turističke ponude s naglaskom na eko turizam i sadržaje specifične za orahovačko područje što će rezultirati produljenju turističke sezone, povećanjem broja noćenja i posjetitelja te pridonijeti rastu gospodarstva i smanjenju depopulacije stanovništva.

Aktivnosti Javne ustanove: Izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima (APUP), izrada petodnevnog programa Škola u prirodi, trodnevnog Programa terenske nastave za studente (šumarstvo, ribarstvo, lovstvo, biologija, zaštita prirode), trodnevnog Programa izviđačkog kampa, izrada edukativnog materijala, slikovnice Vila Ružica grad i nabava mobilnog holograma za provedbu edukativnih sadržaja za posjetitelje.