Jedan od suradnika na projektu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

Izrađeni planovi:

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane za razdoblje od 2022. do 2031. godine

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu za razdoblje od 2023. do 2032. godine Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za razdoblje od 2024. do 2033. godine