IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove

09.

srpanj 2024.

Projekt LIFE RESTORE for MDD: Manifestacija Big Jump

Image

U sklopu provedbe projektnih aktivnosti projekta Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers/Očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD, akronima LIFE RESTORE for MDD, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u suradnji sa Općinom Pitomača, Turističkom zajednicom Općine Pitomača, Turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije, Turističkom agencijom DRAFT d.o.o. i Komunalno d.o.o., u nedjelju, 14. srpnja 2024. godine, na obali rijeke Drave na Križnici, organizira veliku europsku ekološku akciju Big Jump.

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije. Međutim, izraženi stavovi i mišljenja pripadaju samo autoru(ima) i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili CINEA-e. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.