IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove

Dokumenti

 • Svi
 • Temeljni akti
 • AKTI JU VPŽ
 • JAVNA NABAVA
 • FINANCIJSKO POSLOVANJE
 • NATJEČAJI
 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova u područjima ekološke mreže

 • PLAN UPRAVLJANJA PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE TALOŽNICE VIROVITIČKE ŠEĆERANE

  Suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja_PU 7003

  Obavijest-Javni uvid-Taložnice Virovitičke šećerane

  Plan upravljanja područjem ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane za razdoblje od 2022. do 2031. godine

  Prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane za razdoblje od 2022. do 2031. godine

 • Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa

  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa

 • Javni natječaj za imenovanja ravnatelja Ja VPŽ

  Obavijest o terminu intervjua-Natječaj-ravnatelj

  Javni natječaj za imenovanje ravnatelja JU

 • JU – Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 2022

  JU – Pravilnik o radu 2022

  IZVJEŠĆE o javnoj raspravi o Prijedlogu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane (PU 7003) za razdoblje od 2022. do 2031. godine

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

 • Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu PU 041

  Obavijest-o-javnom-uvidu-u-Prijedlog-plana-upravljanja-podrucjima-ekoloske-mreze-uz-Ilovu-PU-041

  Prijedlog-Plana-upravljanja-podrucjima-ekoloske-mreze-uz-Ilovu-PU041

 • Sjednice Upravnog vijeća JU VPŽ

  Zapisnik_11. Sjednica Upravnog vijeća JU VPŽ

  Dnevni red -11. sjednica UV JU

  Zapisnik_10. Sjednica Upravnog vijeća JU VPŽ

  Dnevni red -10. sjednica UV JU

 • Poziv na testiranje i intervju - Viši stručni suradnik za financije, pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu

  Poništava se javni natječaj za prijam u radni odnos u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Pomoćni tehnički djelatnik – zamjena, do povratka djelatnika sa bolovanja

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik za financije, pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu

  Obavijest o terminu intervjua - Pomoćni tehnički djelatnik - zamjena

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme – zamjena, do povratka djelatnika sa bolovanja u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Pomoćni tehnički djelatnik

  Obavijest o terminu testiranja i intervjua - Viši stručni suradnik - interpretator zaštićenih dijelova prirode

  Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik – interpretator zaštićenih dijelova prirode

  Obavijest o terminu intervjua - Viši stručni suradnik za zaštićene dijelove prirode - vježbenik

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za zaštićene dijelove prirode – vježbenik/ca

  Obavijest o terminu intervja - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

  Obavijest o terminu intervjua - Čistačica

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Čistačica

  Obavijest o terminu intervjua

 • Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu

  Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu

  Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

 • Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

  Financijski-plan-JU-VPZ-za-2023.-godinu-s-projekcijama-2024.-2025.

 • Institucionalni plan nabave 2022.

  4. IZMJENE PLANA NABAVE_2022

  3. IZMJENE PLANA NABAVE_2022

  2. IZMJENE PLANA NABAVE_2022

  1. IZMJENE PLANA NABAVE_2022

  Plan nabave 2022.