Partneri:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije,

2. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode,

3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije

5. Nacionalni park Dunav-Drava (HU)

6. Županija Zala (HU)

Prekograničnom suradnjom provedeno je zajedničko istraživanje usmjereno na odabrane Natura 2000 vrste poput vretenaca (Odonata), tulara (Trichoptera), vodencvjetokrilaša (Ephemeroptera), kornjaša (Coleoptera), potom rijetkih i ugroženih vrsta vaskularne flore, vodozemaca, sisavaca, riba, gljiva i ptica, od kojih se osobito ističe orao štekavac (Haliaeetus albicilla). Osim za primjenu direktnih mjera zaštite navedenih vrsta i njihovih staništa, rezultati dobiveni istraživanjem uklopili su se u dokument Joint Nature Conservation Management Policy koji se projektom Riverside izradio s ciljem što uspješnijeg dugoročnog održivog upravljanja Prekograničnim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav.