Partneri:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

2. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije

Projektom se planira provesti niz aktivnosti od kojih je glavna aktivnost izgradnja i uspostava turističko-edukacijskog centra „Kuća Čaja-Oaza mira“ i šest pratećih građevina – kušaonica čaja. Realizacijom projekta pridonijet će se obrazovanju posjetitelja iz područja prirodne baštine, povećat će se javna svijest o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti na zaštićenim područjima, što će pridonijeti razvoju turizma na području Slavonije, Baranje i Srijema, povećanju zaposlenosti te rastu i razvoju gospodarstva.