Partneri:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

2. Turistička zajednica Grada Slatina

Opći cilj projekta je održivo upravljanje javnom turističkom infrastrukturom i brojem posjetitelja što će povećati njenu privlačnost, prepoznatljivost i posjećenost i time osnažiti turistički potencijal prirodne baštine kontinentalnog dijela Republike Hrvatske.