Partneri:

  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije
  • Turistička zajednica Općine Pitomača

Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav smješten je na području značajnog krajobraza Križnice, ekološke mreže Natura 2000 i Regionalnog parka Mura-Drava. Kroz provedbu planiranih aktivnosti rekonstruirala se stara zgrada karaule, opremio se Centar, uredio se perivoj, uspostavljene su poučne pješačko-biciklističke staze, opremljena je istraživačka stanica te su kreirani rekreativno-turistički sadržaji. Uređenjem prostora Centra, kroz izradu multimedijalnih sadržaja usmjerenih na interpretaciju prirodne baštine na edukativan i inovativan način, pripremom i provedbom edukativnih radionica i programa škole u prirodi te kroz aktivnosti usmjerene na promociju odredišta prirodne baštine promicat će se zaštita, valorizacija, edukacija i održivo upravljanje Centrom. Kompletan prostor Centra pristupačan je osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a na raspolaganju su educirani turistički vodiči.