Tijekom i nakon provedbe projekta želi se prezentirati i promovirati izuzetna biološka raznolikost i vrijednost zaštićenih područja i vrsta uz rijeku Dravu, s naglaskom na zaštitu i očuvanje najmanje europske lastavice, bregunice (Riparia riparia), te educirati najmlađe, ali i sve ostale, o važnosti očuvanja ove Natura 2000 vrste ptica. Kao pokazatelj učinkovitosti, rezultati projekta predstavljeni su u Priručniku – B.I.R.D.S., koji će biti primjenjiv i koristan edukativni materijal za buduće generacije.

Dio projektnih aktivnosti provodio se u Posjetiteljskom centru Dravska priča (četverodnevni program škole u prirodi) za učenike i nastavnike škola koje sudjeluju u projektu, a dio na rijeci Dravi, na području Značajnih krajobraza Jelkuš i Križnica, koji su dio prvog Regionalnog parka proglašenog u RH Mura-Drava, europske ekološke mreže Natura 2000 i prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, pod zaštitom UNESCO-a.

Realizacijom projektnih aktivnosti, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije je ugradnjom druge koso podizne platforme u prizemlju objekta povećala pristupačnost osobama s poteškoćama u kretanju Posjetiteljskom centru Dravska priča, a nabavom pametne ploče stvorili su se još bolji uvjeti za provedbu edukativnih programa u prostoru Posjetiteljskog centra Dravska priča.