Projekti

Održana početna konferencija EU Interreg  projekta „coop MDD“ i tematska radionica

  • 05/04/2017

U Informativno edukativnom centru “Dravska priča” u Noskovcima, održana je Početna konferencija projekta “coop MDD”, odobrenog kroz program Danube Transnational Programme.Prvoga dana predstavljeni su glavni ciljevi projekta, a radionici je nazočio i Philippe Pypaert (Man & Biosphere Programme of UNESCO) koji je prezentirao primjere doprinosa i angažiranja lokalnog stanovništva u upravljanju planiranim pentalateralim Rezervatom biosfere Mura – Drava – Dunav. Drugi dan radionice počeo je obilaskom poučne staze „Dravi u zagrljaj“ pod stručnim vodstvom Tatjane Arnold Sabo. Program je nastavljen kratkim pregledom aktivnosti projekta i predstavljanjem po radnim cijelinama za svakog partnera, te su definirane najveće moguće prepreke u provedbi. Gusztav Csomor (Zajedničko tajništvo DTP-a) prezentirao je službene zahtjeve programa i ponudio korisne savjete za provedbu i komunikacijske aktivnosti.  U svakoj od zemalja partnera odabrana su pilot područja na kojima će se provoditi aktivnosti. Planiraju se izraditi akcijski planovi, koji će imati prekogranični učinak, a aktivnostima projekta žele se osigurati preduvjeti za bolju suradnju između institucija koje upravljaju područjem predloženog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i njegovih dionika. Svi partneri provodit će i promotivno edukativne aktivnosti, razvijajući programe za mlade zajedničkog naziva River Schools. Također se želi razviti sustav koji će omogućiti jačanje kapaciteta upravljanja kako bi se povećala svijest javnosti o vrijednosti i važnosti očuvanja prirode i njenih posebno vrijednih područja. Predstavljena  su  pravila interne komunikacije, nadzorni sustav i  pravila izvještavanja  o projektu. Zadnjeg dana, na tematskoj radionici započelo se sa izradom smjernica za razvoj Akcijskog plana suradnje na području planiranog pentalateralnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Skip to content