Fotogalerija


Zaštićena područja Virovitičko-podravske županije

 

Spomenik parkovne arhitekture – Skupina stabala u Noskovačkoj Dubravi

Regionalni park Mura – Drava

Značajni krajobraz –  Križnica

 

Značajni krajobraz – Jelkuš

Značajni krajobraz –  Močvarno stanište Vir

Značajni krajobraz – Širinski otok

Spomenik parkovne arhitekture – Mamutovac u Slatini

Spomenik parkovne arhitekture – Park u Slatini

Spomenik parkovne arhitekture – Stari park oko dvorca u Virovitici

Spomenik parkovne arhitekture – Park u Suhopolju

Park šuma – Šuma Jankovac na Papuku

Geološki spomenik prirode – Majdan Rupnica kod Voćina

 

Park prirode Papuk

 

Posebni rezervat šumske vegetacije – Sekulinačke planine

Spomenik prirode – Dva hrasta kitnjaka u području Djedovica

Skip to content