13. obljetnica proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava

  • 09/02/2024

Vlada Republike Hrvatske je dana 10. veljače 2011. godine donijela Uredbu o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava. Tom Uredbom je čitav tok rijeka Mure i Drave sukladno Zakonu o zaštiti prirode zaštićen u kategoriji regionalnog parka. Ovo je ujedno i prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj.

Regionalni park Mura-Drava prostire se kroz 5 hrvatskih županija (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska) i obuhvaća površinu od 87.680 ha. Udio Virovitičko-podravske županije u površini Regionalnog parka Mura-Drava iznosi 20,35 %, odnosno 17.801,96 ha, a u sastav parka ušla su i ranije zaštićena područja –  u kategoriji Značajni krajobraz to su Križnica (površine 802,57ha), Jelkuš (površine 291,60), Širinski otok (površine 105,65) i Močvarno stanište Vir (površine 1,15ha), te Spomenik parkove arhitekture – Skupina stabala u Noskovačkoj Dubravi (površine1.24 ha).

Regionalni park Mura-Drava u Virovitičko-podravskoj županiji prostire se na području 7 općina (Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina, Suhopolje, Sopje i Čađavica).

Rijeke Mura i Drava područja su visoke biološke i krajobrazne raznolikosti te bogate geološke i kulturno-tradicijske baštine. Zaštita u kategoriji regionalnog parka omogućila je njihovo očuvanje, dopuštajući istodobno gospodarske aktivnosti te otvarajući novu perspektivu održivog razvoja.

Ovaj prostor predstavlja izuzetnu vrijednost na regionalnom, nacionalnom i europskom nivou zbog bioraznolikosti i kulturne baštine, odnosno primjera skladnog suživota čovjeka i prirode, a u granicama regionalnog parka neka su od najznačajnijih staništa za brojne svojte flore i faune.

Posebice su značajna vlažna staništa koja spadaju među najugroženija u Europi, a zaštićena su i na nacionalnoj razini: poplavne šume, vlažni travnjaci, mrtvice, napuštena korita, meandri, te sprudovi i strme obale, zatim izuzetno bogatstvo ornitofaune i ihtiofaune te druge brojne ugrožene i rijetke vrste na nacionalnom i europskom nivou.

Na području Virovitičko-podravske županije Regionalnim parkom Mura-Drava upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

Jedna od osnovnih zadaća djelatnika Javne ustanove je zaštita i očuvanje visoke bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti područja Regionalnog parka Mura-Drava, kao i njihova prezentacija i promocija.

Regionalni park Mura-Drava je dio jednog od najvažnijih europskih riječnih ekosustava – poplavnog područja rijeka Mure, Drave i Dunava, a time i dio najvećeg UNESCO-ovog pentalateralnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koji se proteže kroz 5 država – Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Srbiju i Mađarsku.

Podijelite sadržaj
Skip to content