Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (IWC) 2024. godine

  • 26/01/2024

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i ove godine sudjelovali su u tradicionalnom 56. po redu međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica vodarica (IWC). Ovaj projekt međunarodnog i nacionalnog značaja koordiniran je od strane Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode (HDZPP), Udruge Biom, Udruge Zeus i Geonature.

Akcija je na području Virovitičko-podravske županije provedena u periodu od 16. do 24. siječnja 2024. godine. Na 18 promatranih vodenih staništa, djelatnici Javne ustanove evidentirali su 60 vrsta ptica s ukupno 3867 jedinki.

Zimskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste. Uspoređivanjem podataka iz prethodnih godina sa ove godine utvrđenim stanjem, procjenjuje se status populacija (rastu li, padaju ili su stabilne) i ugroženost pojedinih vrsta. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa.

Vodarice su sve ugroženija skupina ptica, prvenstveno zbog uništavanja močvarnih staništa širom svijeta. Siječanj je pogodan za prebrojavanje vodarica jer se smatra da su do tada sve ptice vodarice na svojim zimovalištima, gdje im je koncentracija najveća, a nisu još započele proljetnu migraciju. Ovo je najstariji i najveći program monitoringa bioraznolikosti na svijetu, te ujedno i najveći projekt građanske znanosti. Provodi se od 1967. godine, a Hrvatska u njemu sudjeluje od 1982. godine. U organizaciju brojanja uključene su i organizacije civilnog društva, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i razne obrazovne ustanove. Svake godine u Hrvatskoj sudjeluje stotinjak promatrača, a broj zabilježenih ptica često prelazi stotinjak tisuća.

Podijelite sadržaj
Skip to content