LIFE RESTORE for MDD: Sastanak projektnih partnera

  • 09/11/2023

U cilju što uspješnije provedbe projektnih aktivnosti, 07. studenog 2023. godine Vodeći partner na projektu WWF Austrija je u suradnji sa partnerom Hrvatske vode, organizirao u Osijeku sastanak projektnih partnera koji sudjeluju na provedbi projektnih aktivnosti u istočnom dijelu Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u sklopu projekta Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers (Project 101113557 — LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD). Sastanku su, uz već spomenute organizatore, sudjelovali članovi projektnih timova Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zelenog Osijeka, Vojvodina šuma i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

Sudionici sastanka predstavili su članove svojih projektnih timova i glavne projektne aktivnosti koje planiraju provoditi tokom realizacije projekta, a nakon radnog dijela u prostorima Hrvatskih voda, VGO Osijek, sastanak je nastavljen terenskim obilaskom lokacija na području Bijelog Brda i Sarvaša, na kojima će svoje aktivnosti provoditi Hrvatske vode.

Podijelite sadržaj
Skip to content