Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dalo Suglasnost na Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu pod šifrom 041 za razdoblje od 2023. do 2032. godine

  • 10/03/2023

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu pod šifrom 041 za razdoblje od 2023. do 2032. godine izrađen je u okviru projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 financiranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Plan upravljanja izrađen je od strane radne grupe za planiranje u kojoj su sudjelovali članovi radne skupine Javnih ustanova Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravske županije, predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te vanjski suradnici tvrtke Particip GmbH. Prilikom izrade Plana upravljanja održane su radionice sa dionicima od kojih su prikupljene relevantne informacije i prijedlozi koji su na kraju i ugrađeni u Plan upravljanja.

Nakon jednogodišnje izrade Plana upravljanja, provedena je javna rasprava (1. siječnja – 31. siječnja 2023. godine) te održano javno izlaganje (12. siječnja 2023. godine) u Garešnici, nakon čega su Upravna vijeća 4 Javne ustanove  donijela Odluku o usvajanju Plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu pod šifrom 041 za razdoblje od 2023. do 2032. godine, a za koji je dobivena i suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dana 27. veljače 2023. godine.

Dobivenom suglasnosti, sve 4 Javne ustanove, kreću u provedbu Plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu za razdoblje od 2023. do 2032. godine.

Podijelite sadržaj
Skip to content