Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu za razdoblje od 2023. do 2032. godine (PU 041)

  • 13/01/2023

Jučer, 12. siječnja 2023. godine, u Garešnici, u okviru javnog uvida, koji je započeo 01. siječnja i traje do 31. siječnja 2023. godine, održano je Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu za razdoblje od 2023. do 2032. godine (PU 041) izrađenog u sklopu provedbe projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, koji se financira iz Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014. – 2020.

Na izlaganju su sudjelovali predstavnici vanjskog suradnika i izrađivača plana upravljanja tvrtke Particip GmbH, članovi radne skupine Javnih ustanova Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravske županije, važni dionici područja, kao i zainteresirana javnost sa područja četiri županije.

Nakon uvoda facilitatorice Ivane Laginje, Particip GmbH, u javno izlaganje, Prijedlog Plana upravljanja prezentirala je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Spomenka Mlinarić.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je akt planiranja kojim se utvrđuje stanje područja te se određuju ciljevi upravljanja/očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Planovi upravljanja donose se za razdoblje od 10 godina, sa mogućnošću izmjene/dopune nakon 5 godina provedbe.

Javno izlaganje organizirano je u cilju predstavljanja Prijedloga Plana upravljanja kako bi zainteresirana javnost dobila uvid u planirane aktivnosti i mogla iznijeti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge te pridonijeti boljem i učinkovitijem upravljanju ovim područjem ekološke mreže.

Nakon završetka javnog izlaganja svi sudionici imali su prilike obići novootvoreni Centar za posjetitelje Natura 2000 u Garešnici.

Podijelite sadržaj
Skip to content