Provedba monitoringa 2022. godine na području Virovitičko-podravske županije

  • 16/09/2022

Jedna od aktivnosti djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije je provedba monitoringa (praćenje stanja) zaštićenih vrsta na području Virovitičko-podravske županije i sudjelovanje u tradicionalnom međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica vodarica (IWC).

Djelatnici Javne ustanove ove godine proveli su monitoring kockavice, crne žune, bijele rode, pčelarice, lastavica i piljaka, leptira i jelenka na području Virovitičko-podravske županije.

Cilj monitoringa je prikupiti podatke o veličini populacije i području rasprostranjenosti koji se koriste za ocjenu stanja očuvanosti vrste.

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (IWC)

Ovaj projekt međunarodnog i nacionalnog značaja ove godine bio je koordiniran je od strane Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode (HDZPP), Udruge Biom i Udruge Zeus. Zimskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste.

Projekt se na području Virovitičko-podravske županije provodio u periodu od 13. do 19. siječnja 2022. godine. Na 11 promatranih vodenih staništa, djelatnici Javne ustanove evidentirali su 34 vrste ptica, odnosno ukupno 2552 jedinke.

Kockavica (Fritillaria meleagris L.)

Prava kockavica, močvarni tulipan ili logorica strogo je zaštićena Natura 2000 vrsta iz porodice ljiljana. Karakterističnog je izgleda i lako ju je prepoznati po izgledu listova ocvijeća koji nalikuju šahovskoj ploči.

Monitoring kockavice  provodio se u ožujku na ukupno 6 trajnih ploha, koje se protežu općinom Suhopolje od naselja Pepelana do naselja Slavonska Pivnica i na području općine Crnac.

Crna žuna (Dryocopus martius)

Crna žuna obitava u starim šumama. Najveća je ptica iz porodice djetlovki u Hrvatskoj. Prepoznatljiva je po crnoj boji perja, te crvenim tjemenom i kukmom kod mužjaka te crvenim zatiljkom kod ženki. Potrebna su joj stara, raspadajuća stabla i panjevi za hranjenje te visoko drveće za gniježđenje i odmor.

Važna je vrsta u europskim šumama jer je jedina vrsta ptice koja radi velike rupe za gniježđenje koje kasnije koriste druge dupljašice.

Ove godine na području Virovitičko-podravske županije, prisutnost crne žune potvrđena je na 9 od ukupno 14 istraživanih točaka.

Bijela roda (Ciconia ciconia)

Prema Zakonu o zaštiti prirode, bijela roda je strogo zaštićena. Zabranjeni su svi oblici namjernog hvatanja i ubijanja, namjernog uznemiravanja ptica (posebno u vrijeme razmnožavanja i migracije), namjernog uništavanja ili uzimanja jaja, gnijezda ili legla, oštećivanje ili uništavanje područja njihova razmnožavanja ili odmaranja. Zaštićena je i međunarodnim konvencijama: Bernskom konvencijom (Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa) i Bonnskom konvencijom (Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja).

Ove godine monitoringom je zabilježeno 67 aktivnih gnijezda bijele rode i 155 mladih roda.

Pčelarica (Merops apiaster)

Pčelarica je ptica selica koju je lako prepoznati zbog šarene obojanosti perja. Donji dio tijela joj je plavo-zelene boje, dok je gornji dio uglavnom crveno-smeđe boje. Ispod kljuna može se vidjeti široka žuta mrlja, a crni povez joj prelazi preko crvenog oka. Ime je dobila po tome što se hrani kukcima (opnokrilcima), odnosno i pčelama.

Provedenim monitoringom potvrđena je prisutnost pčelarica na 5 od ukupno 10 istraživanih lokacija.

Lastavice (Hirundo rustica) i piljci (Delichon urbicum)

Lastavice i piljci u Hrvatskoj obitavaju u periodu od ožujka ili početka travnja pa sve do rujna i početka listopada. Sve vrste lastavica karakterizira sitno tijelo, kratak vrat, širok i kratak kljun te duga i šiljasta krila. Lastavice je lako prepoznati po vanjskim repnim perima koja su dosta duža od ostatka repa, jednolično tamnoj leđnoj strani, te po svijetloj donjoj strani tijela uz iznimku grla koje je tamnije u kombinaciji tamno crvene i plave boje. Piljci su odozgo crni s plavim odsjajem, a juvenilne jedinke (mladi ptići) su smećkasto obojene. Za razliku od lastavice, rep je tek plitko rašljast.

Na području Virovitičko-podravske županije na promatranim kvadrantima, utvrđeno je 73 aktivna gnijezda lastavica i piljaka.

Leptiri (Lepidoptera)

Leptiri su jedna od najvažnijih indikatorskih vrsta jer se najlakše uoči njihov nestanak ili smanjenje brojnosti populacije. Indikatorske vrste nam ukazuju na sve ekološke promjene koje mogu dovesti do smanjenja brojnosti ili potpunog nestanka vrsta s određenog područja.

Djelatnici Javne ustanove provode monitoring leptira kiseličinog vatrenog plavca  (Lycaena dispar). Ova vrsta leptira ima visoki prioritet očuvanja jer zbog gubitka staništa nestaje diljem Europe.  Kako se sličan scenarij ne bi dogodio i u Hrvatskoj,  2017. godine je propisan službeni program monitoringa po kojem se prati ova osjetljiva vrsta.

Obični jelenak (Lucanus cervus)

Mužjaka i ženku je vrlo lako razlikovati zbog izraženog spolnog dimorfizma. Ime su dobili po čeljusti mužjaka koje nalikuju jelenskom rogovlju. Čeljusti mužjaka imaju ulogu u udvaranju i borbi s drugim mužjacima.

Razvojni ciklus jelenka traje 6 godina. S obzirom na svoju veličinu tijela (mužjaci dosežu veličinu i do 8 cm), lete sporo i uglavnom u sumrak.

Najviše ih nalazimo u hrastovim šumama, ali i u ostalim listopadnima šumama sa starim raspadajućim stablima.

Metodom pretraživanja debla i linijskog transekta u večernjim satima potvrđena je prisutnost običnog jelenka na području Virovitičko-podravske županije.

Podijelite sadržaj
Skip to content