Predstavljanje organizacija i poslovnih subjekata o mogućnostima stručne prakse studenata

  • 17/12/2021

Jučer, 16. prosinca 2021. godine, u organizaciji Odjela lovstva i zaštite prirode i Ureda za karijerno savjetovanje i podršku studentima Veleučilišta u Karlovcu, održano je online predstavljanje organizacija i poslovnih subjekata o mogućnostima obavljanja stručne prakse studenata na studiju Lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu.

Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Tatjana Arnold Sabo i viši stručni suradnik za zaštićene dijelove prirode, Ivica Baranj predstavili su studentima sve sadržaje Posjetiteljskog centra Dravska priča, 4 trodnevna programa terenske nastave za studente prirodnih znanosti i eventualne upute za studente o mogućnostima obavljanja stručne prakse u Posjetiteljskom centru Dravska priča i time nastaviti dosad već uspješnu suradnju s Veleučilištem u Karlovcu.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content