Međunarodni dan rijeke Drave

  • 22/09/2021

U cilju podizanja svijesti javnosti o potrebi učinkovitije zaštite i više razine očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti dravske regije na međunarodnoj razini, svake se godine 23. rujna obilježava Međunarodni dan rijeke Drave.

Drava je rijeka duga 749 km koja povezuje alpska područja Italije, Austrije i Slovenije s panonskim područjima Hrvatske i Mađarske. Jedna je od najvećih pritoka Dunava, te zajedno s Murom i Dunavom čini veliko europsko riječno područje. Rijeku Dravu odlikuje izuzetna biološka raznolikost, ona je mjesto brojnih prirodnih staništa, koja su danas rijetkost u Europi, kao što su velike i vrlo dobro očuvane poplavne šume, riječni otoci, šljunčane i pješčane obale, bočne mrtvice i rukavci. Rijeka i njezina priobalna staništa dom su brojnih zaštićenih i ugroženih vrsta.

Cijelo područje uz rijeku Dravu uvršteno je u sastav Nacionalne ekološke mreže proglašene 2007. godine, koja je, ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine, postala dio europske ekološke mreže Natura 2000. Najveći pomak u zaštiti prirode uz rijeku Dravu i same rijeke Drave, ostvario se 2011. godine kada je Vlada Republike Hrvatske proglasila 1. Regionalni park u Republici Hrvatskoj Mura-Drava, a 15. rujna ove godine, na UNESCO MAB ICC sastanku u Abuji (Nigerija), proglašen je 1. pentalateralni rezervat biosfere u svijetu pod nazivom Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.

Rijeka Drava je područje visoke biološke i krajobrazne raznolikosti te bogate geološke i kulturno-tradicijske baštine. Ove kategorije zaštite omogućavaju njeno očuvanje, dopuštajući istodobno gospodarske aktivnosti te otvarajući novu perspektivu održivog razvoja ovog područja.

Drava je jedna od posljednjih europskih nizinskih rijeka koja je očuvala prirodnu dinamiku, a time  i zadržala izuzetnu biološku raznolikost.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content