Šumica “Turski grad” kod Slatine

Nalazi se sjeverno od grada Slatine, između Novog naselja i Medinaca. Šumica Turski grad predstavlja područje iznimnih krajobraznih vrijednosti,
a glavni krajobrazni element je sastojina hrasta lužnjaka, oaza u okolnom poljoprivrednom području. Područje šumice “Turski grad” s uređenom stazom, mostićem i restoranom, omiljeno je izlazište i odmorište.

Rješenje Ministarstva kulture RH je donijeto za preventivnu zaštitu, a Javna ustanova provodi postupak proglašenja trajne zaštite po Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05, NN 139/08).

Virovitica Nature