Park šuma Jankovac

Upisnik zaštićenih područja, broj registra 36, opis granice: Šuma Jankovac na Papuku, upisana u k.o. Slatinski Drenovac, k.č. 593-626, 627/dio, 644/1 dio, 644/2 dio, 644/6 dio, 644/5 dio, 644/4 dio, 644/3 dio. Šumsko-gospodarska jedinica Drenovačke planine, odjeli: 1-7 i 13-16 (oznaka: šumski predjel Jankovac) i dijelovi odjela 3 i 4 (šumski predjel Mražari), površina 622.86 ha. Tijelo koje je donijelo akt DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA POSLOVE NARODNE PRIVREDE, Rješenje br. 2189-1955., 27.01.1955. Međunarodni status – geopark 14.09.2007.

Jankovac ima dugu povijest, prvi puta se spominje 1801. godine. kada je ovdje postojala staklana. Dolina Jankovca je dobila ime po grofu Jankoviću koji je sredinom 19. stoljeća uredio dolinu. Dao je iskopati tri jezera, a vodu iz donjeg jezera je preusmjerio na visoke stijene. Tako je nastao slap Skakavac, zaslugom voćinskog vlastelina Jankovića koji zapravo nije bio grof, ali se tako nazivao. Iznad doline nalazi se posljednje počivalište grofa Jankovića, a u njegovu čast uređena je i „Grofova poučna staza“. Staza koju okružuje stoljetna bukova šuma je prilagođena svim posjetiteljima. Informativno – edukativne table duž staze objašnjavaju pojedine prirodne ili kulturno povijesne zanimljivosti. Zbog izuzetnih prirodnih ljepota Jankovac je 1955. godine proglašen zaštićenom Park – šumom. Planinarski dom je često posjećeno za brojne planinare i izletnike koji posjećuju Papuk.

 

Virovitica Nature