ZNAČAJNI KRAJOBRAZ – ŠIRINSKI OTOK

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 445

Opis granice: lokalitet Širinski otok smješten je na sjevernom dijelu općine Pitomača, u k.o. Stari Gradac Granica područja prirodno je određena, sa sjevera je omeđena tokom rijeke Drave, a sa zapadne, južne i istočne strane rukavcem rijeke Drave. Granica se proteže sa sjeverne strane obalom rijeke Drave prema sjeveroistoku do izlaska rukavca u glavno korito na sjeveroistoku, zatim obalom uz rukavac prema jugu, uzvodno rukavcem do ulaska u glavno korito rijeke Drave, na zapadnoj strani otoka. Površina: 105.65 ha

Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju: Skupština Virovitičko-podravske županije, Odluka KLASA: 023-01/01-01/184, URBROJ: 2189/1-01-1, 08.11.2001. godine, Službeni glasnik VPŽ 06/01

Međunarodni status: Rezervat biosfere od 11.07.2012. godine

Širinski otok ima izuzetnu biološku i estetsku vrijednost. Ovaj prirodni krajobraz je zbog svoje izoliranosti ostao sačuvan od onečišćenja. Na otoku nema poljoprivrednih površina, osim 0,5 ha kukuruza posijanog za potrebe lovaca. Za vrijeme niskog vodostaja korito rukavca se može prijeći pješice. Ornitološkim istraživanjima utvrđeno je da ovdje povremeno ili stalno obitava više od 150  vrsta ptica.

Virovitica Nature

Skip to content