Širinski otok

Širinski otok je prirodni krajolik omeđen rukavcem i glavnim tokom rijeke Drave na području općine Pitomača. Izoliran je i stanište je brojnim
vrstama ptica. Kod niskog vodostaja, korito starog toka Drave postaje prirodni gaz životinja.

Od 2008. Širinski otok se nalazi u obuhvatu regionalnog parka „Područje rijeke Mure i Drave“ ( preventivna zaštita).

Virovitica Nature