Širinski otok

Širinski otok ima izuzetnu biološku i estetsku vrijednost, a smješten je između glavnog toka rijeke Drave i njezinog desnog rukavca. Ovaj prirodni krajobraz je zbog svoje izoliranosti ostao sačuvan od onečišćenja. Na otoku nema poljoprivrednih površina osim 0,5 ha kukuruza posađenog za potreba lovaca. Za vrijeme niskog vodostaja korito rukavca se može prijeći pješice. Ornitološkim istraživanjima utvrđeno je da ovdje povremeno ili stalno obitava preko 150 vrsta ptica.

Virovitica Nature