Posebni rezervat šumske vegetacije – Sekulinačke planine

Upisnik zaštićenih područja, (Dio šumskog odjela 34. G.J. Sekulinačke planine na Papuku) – broj registra 174, opis granice: Dio šumskog odjela 34. gospodarske jedinice ”Sekulinačke planine” na Papuku, katastarska čestica broj 1433/5, katastarska općina Sekulinci, ukupna površina 11.20 ha (VPŽ 11.05 ha, PSŽ 0.15 ha).  Podaci o proglašenju – Tijelo koje je donijelo akt: Skupština općine Podravska Slatina, Rješenje br. 02-5905/1., 03.11.1966, Službeni glasnik 06/66.

Međunarodni status – Geopark 14.09.2007.

Značajke:

Dimenzije stabala u ovom odjelu kreću se od 80 do 100 cm prsnog promjera, prosječne visine od 37 m i od svih odjela na Papuku najsačuvanija su od sječe. Jedino je šumsko područje u Hrvatskoj gdje ćete naći vrlo rijetku vrstu gljive Catinella olivacea.

Uz najbrojnije ptice, zebe i jelove sjenice, tu se gnijezde i rijetke vrste: planinski djetlić, kreja, zimovka…

Virovitica Nature

Skip to content