Sekulinačke planine

Sekulinačke planine se nalaze u obuhvatu parka prirode Papuk i posebni su rezervat šumske vegetacije.

Dominira zajednica šume bukve i jele (Abieti-Fagetum panonicum, Rauš 1969.) stara oko 150 godine. Ima prašumska svojstva i nalazi se na najvišim područjima Papuka na nadmorskoj visini 740- 820 m. Uz najbrojnije ptice, zebe i jelove sjenice, tu se gnijezde i rijetke vrste: planinski djetlić, kreja, zimovka…

Virovitica Nature