POSEBNI REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE SEKULINAČKE PLANINE

Upisnik zaštićenih područja – broj registra 174

Površina: 11.20 ha (VPŽ 11.05 ha, PSŽ 0.15 ha)

Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju: Skupština općine Podravska Slatina, Rješenje br. 02-5905/1, 03.11.1966. godine, Službeni glasnik 06/66

Opis granice: dio šumskog odjela 34. gospodarske jedinice  Sekulinačke planine na Papuku, katastarska čestica broj 1433/5, katastarska općina Sekulinci

Međunarodni status: Geopark od 14.09.2007. godine

Obilježja: Dimenzije stabala u ovom odjelu kreću se od 80 do 100 cm prsnog promjera, prosječne visine 37 m i od svih odjela na Papuku najsačuvanija su od sječe. Jedino je šumsko područje u Hrvatskoj gdje ćete naći vrlo rijetku vrstu gljive Catinella olivacea.

Virovitica Nature

Skip to content