Rupnica

Rupnica je prvi zaštićeni geološki spomenik prirode u Hrvatskoj. Nalazi se u obuhvatu parka prirode Papuk. Lokalitet je poznat po stupastom lučenju vulkanskih stijena, što je jedinstvena geološka pojava u našoj zemlji. Stijene su okamenjena lava pradavnog vulkana koji je nekad postojao na Papuku. Slični lokaliteti u svijetu su: Giant’s Causeway – na sjeveru Irske, Yellowstone (SAD), Češka, Skandinavija…

Virovitica Nature