GEOLOŠKI SPOMENIK PRIRODE – RUPNICA

Upisnik zaštićenih područja – broj registra 8

Površina: 0,5 ha

Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju: Zemaljski zavod za zaštitu prirodnih rijetkosti, Odluka br. 317/48, 14.10.1948. godine

Međunarodni status: Geopark od 14.09.2007. godine

Opis granice: Rupnica se nalazi na k.č.br. 4522/6, 4522/8 i 4522/9, k.o. Voćin

Obilježja: stupasto izražene vulkanske stijene posljedica su stvaranja pukotina pri hlađenju magme na prolazu prema površini zemlje. Geolozi do sada nisu utvrdili točnu starost vulkanskih stijena. Prema mišljenju geologa, postoje dvije mogućnosti:  vulkanske stijene su nastale prije 70 milijuna godina, ili prema prije drugoj mogućnosti prije 16 milijuna godina. Detaljnija istraživanja još nisu provedena. Na samom lokalitetu nalazi se poučna staza s informativno-edukativnim tablama.

Virovitica Nature

Skip to content