Geološki spomenik prirode – Rupnica

Upisnik zaštićenih područja, broj registra 8, opis granice: Rupnica se nalazi na k.č.br. 4522/6, 4522/8 i 4522/9, k.o. Voćin, površine 0,5 ha. Proglašeno od strane ZEMALJSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODNIH RIJETKOSTI, broj akta Odluka br. 317/48., 14.10.1948, Međunarodni status – geopark 14.09.2007.

Stupasto izražene vulkanske stijene posljedica su stvaranja pukotina pri hlađenju magme na prolazu prema površini zemlje. Geolozi do sada nisu utvrdili točnu starost vulkanskih stijena. Prema mišljenju geologa, postoje dvije mogućnosti:  vulkanske stijene su nastale prije 70 milijuna godina, ili prema prije drugoj mogućnosti prije 16 milijuna godina. Detaljnija istraživanja tek još nisu provedena. Na samom lokalitetu nalazi se poučna staza s informativno-edukativnim tablama.

Virovitica Nature

Skip to content