Park u Suhopolju

suhopolje-2Park je podignut oko starog dvorca početkom 19. stoljeća čiji su vlasnici bili grofovi Janković.

Zajedno sa dvorcem čini cjelinu tj. kulturno i prirodno dobro. Park je formiran u slobodnom pejzažnom stilu, sa vrijednim vrstama
drveća: crni orah, gymnocladus, ginko, platane, crvenolisna bukva, bijeli bor, crveni hrast, magnolija, obična bukva, američka duglazija…

Virovitica Nature