Spomenik parkovne arhitekture – Park u Suhopolju

Upisnik zaštićenih područja, broj registra: 42, ukupne površine 7.99 ha. Podaci o proglašenju – Tijelo koje je donijelo akt: KONZERVATORSKI ZAVOD, ZAGREB, Rješenje br. 01-186/1-1958., 18.04.1958.

Značajke:

Perivoj (park) u Suhopolju predstavlja vrijedan objekt sa područja vrtne arhitekture podignut oko starog dvorca u prošlom stoljeću. Podignut je u slobodnom pejzažnom stilu te sa dvorcem sačinjava kompaktnu cjelinu i kao umjetnički kulturno-povijesni spomenik sačuvan do današnjih dana predstavlja kulturnu baštinu iz naše ranije vrtne umjetnosti. Pored domaćih vrsta drveća u perivoju su zastupane mnoge unesene vrste bilo kao soliteri ili grupacije kao: crni orah, gymnocladus, platane, ginkgo biloba, crvena bukva, magnolija i druge. Perivoj služi kao ukras i glavna zelena površina mjesta te za odmor i rekreaciju stanovništva.

Povijest: Obitelj Janković krajem 18. stoljeća dolazi u posjed vlastelinstva u Suhopolju. Vlastelinski posjed kupuje Ivan Nepomuk Janković od carske komore. Ivan Janković kupuje već potpuno formirani posjed s nizom stambenih, upravnih i gospodarskih zgrada koje su u cijelosti izgrađene 1775. Nakon smrti Ivana Jankovića nasljeđuje ga njegov sin Stjepan Janković , sa kojim započinje formiranje samog perivoja. Iz najstarijeg katastra plana perivoja iz 1862. može se zaključiti da je do te godine perivoj u cijelosti formiran.

Virovitica Nature