SUHOPOLJE – PARK OKO DVORCA

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 42

Površina: 7.99 ha

Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju: Konzervatorski zavod, Zagreb, Rješenje br. 01-186/1-1958, 18.04.1958. godine.

Obilježja: Perivoj (park) u Suhopolju predstavlja vrijedan primjer vrtne arhitekture podignute oko starog dvorca u prošlom stoljeću. Podignut je u slobodnom pejzažnom stilu te sa dvorcem sačinjava kompaktnu cjelinu i kao umjetnički kulturno-povijesni spomenik sačuvan do današnjih dana predstavlja kulturnu baštinu iz naše ranije vrtne umjetnosti. Pored domaćih vrsta drveća, u perivoju su zastupane mnoge unesene vrste bilo kao soliteri ili grupe, kao što su: crni orah, gymnocladus, platane, ginkgo biloba, crvena bukva, magnolija i druge. Perivoj služi kao ukras i glavna zelena površina mjesta Suhopolje, te za odmor i rekreaciju stanovništva.

Povijest: Obitelj Janković krajem 18. stoljeća dolazi u posjed vlastelinstva u Suhopolju. Vlastelinski posjed kupuje Ivan Nepomuk Janković od carske komore. Ivan Janković kupuje već potpuno formirani posjed s nizom stambenih, upravnih i gospodarskih zgrada koje su u cijelosti izgrađene 1775. godine. Nakon smrti Ivana Jankovića, nasljeđuje ga njegov sin Stjepan Janković, sa kojim započinje formiranje samog perivoja. Iz najstarijeg katastra plana perivoja iz 1862. godine, može se zaključiti da je do te godine perivoj u cijelosti formiran.

Virovitica Nature

Skip to content