Park u Slatini

Park je zasađen uz gospodarske zgrade nekadašnjih vlasnika, obitelji Drašković.

Dendrološku vrijednost parka su činila stabla crvenolisne bukve, bijelog bora, hrasta kitnjaka, bukve, bijelog jasena, divljeg kestena… U tijeku je postupak ukidanja zaštite, jer je većina vrijednih stabala od zaštite na ovamo propala.

Virovitica Nature