Spomenik parkovne arhitekture – Park u Slatini

Upisnik zaštićenih područja, broj registra: 204, ukupne površine 1.27 ha. Podaci o proglašenju – Tijelo koje je donijelo akt: REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE, Rješenje br. 23-1968., 05.06.1968.

Značajke:

Park u Slatini nalazi se iza zgrade Grada Slatine, a uz gospodarske zgrade bivšeg spahijskog dobra obitelji Drašković. U biljnom inventaru parka ističu se sljedeći elementi: skupine obične jele (Abies alba), bijelog bora (Pinus silvestris), obične breze (Betula verrucosa), mamutovac (Sequoia gigantea), divlji kesten (Aesculus hyppocastanum), hrast kitnjak (Quercus sessiliflora), bukva (Fagus silvatica), bijeli jasen (Fraxinus excelsior), javor (Acer pseudoplatanus), poljski brijest (Ulmus campestris), sitnolisna lipa (Tilis parvifolia) i dr. Dimenzijama se osobito ističu mamutovac, bukva, lipa i primjerci divljeg kestena.

Virovitica Nature