Park oko dvorca u Virovitici

Park oko dvorca nastao je početkom 19. stoljeća. Dvorac su sagradili grofovi Pejačević 1804. godine. Dendrološka vrijednost parka je u bogatstvu i starosti vrsta drveća (2008. godine zabilježeno je 52 vrste, pretežno drveća i grmlja, prof. dr. sc. J. Franjić). Od vremena nastanka parka potječu platane, katalpa, javori, jaseni i vodeni čempres (uništen nevremenom 2007.godine). U parku su prisutne i slijedeće vrste: Platanus acerifolia, Acer negundo, Picea excelsa, Fraxinus excelsior, Aesculus hippocastanum, Salix babylonica, Pseudotsuga taxifolia, Catalpa bignonioides, Castanea sativa, Ginkgo biloba, Sophora japonica, Pinus nigra, Acer platanoides, Quercus robur fastigiata…

Virovitica Nature