ZNAČAJNI KRAJOBRAZ – MOČVARNO STANIŠTE VIR

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 446

Opis granice: Močvarno stanište Vir nalazi se na č.k.br. 1237 u k.o. Stari Gradac, u blizini naselja Starogradački Marof

Površina: 1.15 ha

Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju:  Skupština Virovitičko-podravske županije, Odluka KLASA: 023-01/01-01/185, URBROJ: 2189/1-01-1, 08.11.2001. godine, Službeni glasnik VPŽ 06/01

Međunarodni status: Rezervat biosfere od 11.07.2012. godine

Močvarno stanište Vir ima stalan dotok vode, a zaštićen je zbog rijetkih biljnih i životinjskih vrsta koje ovdje obitavaju. Ovdje je zabilježena i rijetka biljna zajednica, koja se javlja samo na dva lokaliteta u Hrvatskoj – Hydrocharo-stratiotetum aloides. Od biljnih vrsta,  potrebno je spomenuti i rezac (Stratoides aloides), zlatnica (Solidago sp.), žabogriz (Hydrocharis morsusranae), ladolež (Calystegia sp.), a od životinjskih, ugroženu ribu crnku (Umbra krameri).

 

Virovitica Nature

Skip to content