SLATINA – MAMUTOVAC, pojedinačno stablo

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 179

Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju: Republički zavod za zaštitu prirode, Rješenje br. 1/5-1967, 29.03.1967. godine.

Obilježja: Mamutovac (Sequoia gigantea Decs.) iz porodice Taxodiaceae najveći je predstavnik Conifera na zemlji, porijeklom iz Kalifornije. Za vrijeme tercijara ta vrsta bila je rasprostranjena i u Europi. Mamutovac koji se nalazi u centru Slatine, reprezentativan je predstavnik vrste, starosti oko 130 godina. Visok je 32,5 m, prsnog opsega 3,75 m. Ova vrsta je rijetko zastupljena u parkovima Slavonije.

Virovitica Nature

Skip to content