Spomenik parkovne arhitekture – Mamutovac u Slatini

Upisnik zaštićenih područja, podkategorija zaštite: pojedinačno stablo, broj registra: 179 Podaci o proglašenju – Tijelo koje je donijelo akt: REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE, Rješenje br. 1/5-1967., 29.03.1967.

Značajke:

Mamutovac (Sequoia gigantea Decs.) iz porodice Taxodiaceae najveći je predstavnik Conifera na zemlji; porijeklom iz Kalifornije; za tercijara ta vrsta bila je rasprostranjena i po Europi. Mamutovac koji se nalazi pred upravnom zgradom Poljoprivredno-prehrambenog kombinata ”N. M. Karaula” u Slatini lijep je i zdrav predstavnik te vrste.

  Izmjereni parametri o stablu: • opseg stabla na visini 1,3 m: 375 cm • visina stabla: 32,5 m • dužina debla: 7,5 m • dužina krošnje: 25 m • promjer krošnje: 19 m Iz navedenih podataka o opsegu stabla može se procijeniti starost stabla između 120 i 130 godina. Pri tome je kalkulacija da je prosječna širina goda cca 5 mm.

  Ova vrsta je rijetko zastupana po parkovima Slavonije. Na svojem matičnom staništu golemi mamutovci su dugovječne vrste koje dožive i preko 4000 godina stoga se da zaključiti da su dosta otporne na negativne pojave koje se pojavljuju u staništu.

Virovitica Nature

Skip to content