Jelkuš

Zaštićeni krajobraz omeđen hrvatsko-mađarskom granicom i rijekom Dravom na području općine Pitomača. Izoliran je, stanište je ptica i pješčani je sprud. Zaštićen je osim po Zakonu o zaštiti prirode RH i po EU direktivama o pticama i staništima.

Od 2008. godine Jelkuš se nalazi u obuhvatu regionalnog parka „Područje rijeke Mure i Drave“ (preventivna zaštita).

Virovitica Nature