ZNAČAJNI KRAJOBRAZ – JELKUŠ

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 443

Opis granice: lokalitet Jelkuš smješten je na sjevernom dijelu općine Pitomača, u k.o. Pitomača II. Granica područja proteže se državnom granicom sa Mađarskom, od graničnog kamena oznake B 618 prema istoku do graničnog kamena označenog kao B 648 te obalom rijeke Drave na lijevoj strani uzvodno do početne točke graničnog kamena B 618.

Površina: 291.60 ha (VPŽ 286.70 ha, KKŽ 4.90 ha)

Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju: Skupština Virovitičko-podravske županije, Odluka KLASA: 023-01/01-01/183, URBROJ: 2189/1-01-1, 08.11.2001. godine, Službeni glasnik VPŽ 06/01

Međunarodni status: Rezervat biosfere od 11.07.2012. godine

Izolirano je stanište ptica. Šljunčani sprud je mjesto gniježđenja brojnih ptica poput kulika sljepčića (Charadrius dubius), crvenokljune čigre (Sterna hirundo), male čigre (Sterna albifrons), male prutke (Actitis hypoleucos), vivka (Vanellus vanellus). Ptice sprudova ugrožavaju učestale promjene vodostaja, prirodne ili umjetne, te dolazi do uništenja gnijezda ili ptića. Velika prijetnja gnijezdima i ptićima su i kretanje ljudi i pasa. Jaja i ptići su bojom prilagođeni staništu i teško su uočljivi, te postoji opasnost da jednostavno budu pregaženi.

Virovitica Nature

Skip to content