Spomenik prirode hrastovi u Djedovici – Dva stara hrasta kitnjaka

Upisnik zaštićenih područja, kategorija zaštite: Spomenik prirode, broj registra: 459. Podaci o proglašenju – Tijelo koje je donijelo akt: SKUPŠTINA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, Odluka KLASA: 351-01/04-01/12 URBROJ: 2189/1-01-04-2, 23.10.2004, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije 05/04.

Međunarodni status: Geopark 14.09.2007.

Značajne karakteristike:

Smješteni su na 580 m. n.v. na području parka prirode Papuk (Djedovica), a do njih se dolazi brdskom stazom oko 300 m od ceste Voćin –Zvečevo. Divovi Papuka, stari preko 400 godina, najstariji su živi organizmi Slavonije. Netipična pojava unutar zajednice bukve i jele (Abieti-Fagetum panonicum, Rauš 1969.)

Virovitica Nature