Vijesti

Šumica Turski grad kod Slatine postala novo zaštićena prirodna vrijednost u kategoriji – park-šuma

  • 09/03/2010

Ministar kulture Božidar Biškupić potpisao je Rješenje o preventivnoj zaštiti za područje šumice „Turski grad“ kod Slatine, te je navedeno područje, prema tome, postalo novo zaštićena prirodna vrijednost u kategoriji Park šume. Inače, u 2008. godini, Ministarstvo kulture je donijelo Rješenje (više…)

Pitomača, Sopje i Crnac potpisale sporazume o izradi projekata zaštite i obnove prirodnih vrijednosti

  • 09/03/2010

Brinući o zaštiti i obnovi prirodnih vrijednosti ovoga područja kao zalog za kvalitetniju budućnost, općine Pitomača, Sopje i Crnac potpisale su s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko – podravske županije sporazume o sufinanciranju izrade (više…)

Završeni projekti vezani za dvorac Janković u Kapela Dvoru i stare lipe uz rodnu kuću Petra Preradovića

  • 09/03/2010

Uspješno su završeni su projekti „Studija valorizacije perivoja uz dvorac Janković u Kapela Dvoru“ i “Studija zaštite starih lipa uz rodnu kuću Petra Preradovića u Grabrovnici”. Naime, općine Lukač i Pitomača, zajedno su s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima (više…)

Obnovljena aleja kestena ispred crkve Svetog Ilije Proroka u Gradini

  • 09/03/2010

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko – podravske županije i općina Gradina, zajednički su financirali izradu “Stručne studije za zaštitu aleje kestena u Gradini”, kao i sadnju nedostajućih stabala kestena (Aesculus hippocastanum). Stručna studija za zaštitu prostorno (više…)

Za građane slobodan posjet Arboretumu Lisičine 21. svibnja povodom Dana zaštite prirode

  • 09/03/2010

Ujedinjeni narodi su proglasili 22. svibnja  Međunarodnim danom biološke raznolikosti, da ukažu na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju i općenito u ljudskom postojanju, posebno za zdravlje ljudi i čitave planete Zemlje. Republika Hrvatska se pridružila svijetu (više…)

Virovitica Nature