Projekti

Glas Slavonije: Istraživali su staništa, promovirali rezervat

  • 31/12/2022

Završnom konferencijom u Posjetiteljskom centru Dravska priča Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije označila je završetak dvogodišnjeg projekta Razvoj i zaštita Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Riverside). Projekt je financiran u sklopu Interreg Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020., a ukupna mu je vrijednost 954.250,40 eura, od čega je udjel EU-a 85 %, odnosno 811.112,83 eura.

Projekt Riverside: Završna konferencija

  • 17/12/2022

Jučer, 16. prosinca 2022. godine, u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, u Posjetiteljskom centru Dravska priča održana je Završna konferencija projekta Razvoj i zaštita Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav/ Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, akronim Riverside.

Projekt Riverside: Radionica o istraživanjima vrsta i staništa  na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

  • 15/12/2022

U sklopu projekta Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, Acronym: Riverside, HUHR/1901/2.2.1/0122, danas 15. prosinca 2022. godine održana je online radionica partnera na projektu i ugovorenih istraživača u organizaciji Nacionalnog parka Dunav-Drava (B1). Radionicom su prezentirana neka od istraživanja koja su provedena na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav tijekom realizacije projekta Riverside.

Projekt Riverside: Sastanak projektnih partnera u Međimurju

  • 02/12/2022

Jučer, 01.12.2022. godine, održan je sastanak projektnih partnera projekta Riverside u Centru za posjetitelje  Med dvemi vodami  u Križovcu u organizaciji Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, jednog od projektnih partnera, a na sastanku su sudjelovali i članovi projektnog tima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica, Vladimir Juhaz, voditelj bioistraživačke stanice i Klaudija Klaić, viša stručna suradnica.

Projekt Riverside: Osnovano Suradničko vijeće Javne ustanove za područje Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Virovitičko-podravskoj županiji

  • 29/11/2022

Danas, 29. studenog 2022. godine u Posjetiteljskom centru Dravska priča održana je osnivačka sjednica Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav na području Virovitičko-podravske županije, u sklopu provedbe projekta Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, Acronym: Riverside, HUHR/1901/2.2.1/0122. Na osnivačkoj sjednici sudjelovali su predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Regionalne razvojne agencije Virovitičko-podravske županije – VIDRA i Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije.

Skip to content