Projekt Drava LIFE – koordinacijski sastanak projektnih partnera

  • 23/03/2021

Projekt Drava LIFE – koordinacijski sastanak projektnih partnera

  • 26/11/2020

Projekt Integrirano upravljanje rijekom -Drava LIFE – Procjena utjecaja na okoliš

  • 19/12/2019

LIFE konferencija „Rezultati i dobrobiti LIFE projekata“

  • 13/02/2019

Projekt Drava Life: 3. radionica izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima

  • 21/11/2018

Na sajmu LIFE projekata u Zagrebu predstavljeni i LIFE projekti koji se provode na području Virovitičko-podravske županije

  • 08/05/2018

Program LIFE u posjeti LIFE projektima u provedbi na području Virovitičko-podravske županije

  • 13/04/2018

FOTOGALERIJA: Projekt Integrirano upravljanje rijekom, LIFE 2014 – Radionica Izrada priručnika za upravljanje posjetiteljima uz rijeku Dravu

  • 10/04/2018
Skip to content