Karta prirodnih vrijednosti

Zaštićene prirodne vrijednosti

 1. Sekulinačke planine
 2. Papuk
 3. Rupnica
 4. Dva stara hrasta kitnjaka
 5. Vir
 6. Širinski otok
 7. Jelkuš
 8. Križnica
 9. Šuma Jankovac
 10. Park oko dvorca u Virovitici
 11. Park u Slatini
 12. Park u Suhopolju
 13. Skupina stabala u Noskovačkoj Dubravi
 14. Mamutovac u Slatini
 15. Šumica Turski grad
 16. Područje rijeke Mure i Drave

Prirodne vrijednosti predviđene za zaštitu

 1. Mrtvi dol
 2. Smutska brda
 3. Rustine
 4. Potočna dolina Rakitovac
 5. Dolina potoka Čeralinca i nastavno Vojlovica rijeke
 6. Područje oko Ružica grada
 7. Područje manastira sv. Nikolaja
 8. Zaštićeni pojas grada Virovitice na obroncima Bilogore
 9. Šuma Jasenaš
 10. Rezovačke krčevineVidikovac Macute

 

Virovitica Nature