O nama

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije osnovana je 12. ožujka 2002. godine  Odlukom o osnivanju Javne ustanove koju je donijela Skupština Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik VPŽ, br. 1/02). Zbog usklađivanja sa Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13), Javna ustanova je 2013. godine promijenila naziv  u Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik VPŽ, br. 7/13).

Javna ustanova je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno Zakonu, Statutu Javne ustanove i drugim općim aktima Javne ustanove.

Javna ustanova svoju djelatnost obavlja kroz aktivnosti:

– zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

– suradnja i komunikacija sa lokalnom zajednicom

– edukacija i interpretacija

– posjećivanje i promocija

– razvoj kapaciteta i omogućavanje rada JU

Javna ustanova provodi i aktivnosti na pripremi i provedbi projekata, monitoringu vrsta, akcije spašavanja, zbrinjavanja i vraćanja u prirodu ugroženih vrsta, te aktivnosti na razvoju održivih oblika turizma u zaštićenim područjima Virovitičko-podravske županije.

Područja kojima upravlja Javna ustanova:

– Skupina stabala u Noskovačkoj Dubravi – Spomenik parkovne arhitekture

– Močvarno stanište Vir – Značajni krajobraz

– Širinski otok – Značajni krajobraz

– Jelkuš – Značajni krajobraz

– Križnica – Značajni krajobraz

– Park u Virovitici – Spomenik parkovne arhitekture

– Park u Slatini – Spomenik parkovne arhitekture

– Park u Suhopolju – Spomenik parkovne arhitekture

– Mamutovac-Slatina – Spomenik parkovne arhitekture

– Regionalni park Mura-Drava / Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav

– Natura 2000

Sjedište Javne ustanove je u općini Čađavica, naselje Noskovci, u Informativno edukativnom centru-hostelu Dravska priča. Objekt je okružen zaštićenim perivojem, površine 1,2 ha, u kojem se nalaze različiti sadržaji za posjetitelje – Oporavilište za rode, poučna staza o vrstama drveća i grmlja u perivoju, sjenica, Vodena i Zelena učionica za provedbu edukativnih programa na otvorenom, hotel za kukce.

U objektu veličine 800 m2 smješteni su uredi Javne ustanove, prostori za prezentaciju i edukaciju, kao i CITES edukativni kutak, suvenirnica, bio-istraživačka stanica, te smještajni kapaciteti (4 višekrevetne spavaonice sa ukupno 32 ležaja i 2 jednokrevetne sobe).

Svi prostori su tematski uređeni, opremeljeni instalacijama u prostoru u interakciji sa dodatnim video i audio sadržajima kako bi se posjetitelje educirao na svakom koraku.

Dodatni sadržaj za posjetitelje Dravske priče predstavlja i poučna staza Dravi u zagrljaj, dužine 2 kilometra, a koja je opremljena sa 20 info edukativnih tabli, odmorištem za posjetitelje i promatračnicom za ptice na samoj obali rijeke Drave i povezuje objekt Informativno edukativnog centra sa rijekom Dravom. U neposrednoj blizini Informativno edukativnog centra  nalazi se i biciklistička staza sa odmorištem za bicikliste.

Informativno edukativni centar-hostel Dravska priča namijenjen je učenicima i studentima za programe škole u prirodi i terensku nastavu, prirodoslovcima, ekolozima, ornitolozima, rekreativcima, biciklistima i svim ljubiteljima prirode.

Objekt, koji je bio u derutnom stanju, obnavljao se u periodu 2012.-2015. godine u nekoliko faza sredstvima Svjetske banke i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Virovitičko-podravske županije, sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sredstvima iz IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013, a trenutno je u realizaciji nekoliko projekata kojima se nadograđuju postojeći i uređuju novi sadržaji za učinovitiji rad Javne ustanove i zadovoljstvo posjetitelja (Interreg Danube Transnational, Interreg Mađarska-Hrvatska, LIFE program, sredstva europskih strukturnih fondova Konkurentnost i kohezija).

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije sudjeluje kao partner u brojnim projektima kojima se revitaliziraju ili dodatno uređuju i opremaju zaštićeni dijelovi prirode i Natura 2000 područja na području Virovitičko-podravske županije – Parkovi u Virovitici, Suhopolju i Slatini, Stablo mamutovca u Slatini, Značajni krajobraz Križnica, Regionalni park Mura-Drava/Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav/Zeleni pojas Europe.

 

Skip to content