Javna ustanova

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

Ravnateljica

Tatjana Arnold Sabo

 

Izjava o sukobu interesa

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave JU

 

Primjena Uredbe o zaštiti podataka

Izjava o privatnosti :

JU-Uredba o zaštiti osobnih podataka

Virovitica Nature