Dokumenti

4. IZMJENE PLANA NABAVE_2021.


3. IZMJENE PLANA NABAVE_2021.


2. IZMJENE PLANA NABAVE_2021.


1. IZMJENE PLANA NABAVE_2021.


Obavijest o terminu intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu intervjua-Pomoćni tehnički djelatnik-zamjena


Obavijest o terminu testiranja

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu testiranja-Bio istraživačka


Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu:

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz financijske izvještaje

Bilješke uz bilancu

 


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme – zamjena, do povratka djelatnika sa bolovanja u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Pomoćni tehnički djelatnik

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-određeno-zamjena


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Voditelj bio istraživačke stanice – pripravnik

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-Voditelj bio istraživačke stanice-pripravnik


ZPPI-Godisnje_izvjesce_2020


JU Plan nabave_institucionalni_2021.


4. IZMJENE PLANA NABAVE_2020


3. IZMJENE PLANA NABAVE_2020


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Čistačica

PREUZETI OVDJE:

Natječaj na određeno-čistačica


Ispravak obavijesti o terminu testiranja

PREUZETI OVDJE:

Ispravak obavijesti o terminu testiranja


Obavijest o terminu testiranja

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu testiranja


Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik za financije, pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-neodređeno-VSS za finacije, pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu


2. IZMJENE PLANA NABAVE_2020


1. IZMJENE PLANA NABAVE_2020


Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave: Grupa II Oprema – praćenje posjetitelja (evidencijski broj nabave VV 01/2018 – izdvojena grupa), s ponudbenim listom (PRILOG I) i troškovnikom (PRILOG II). Rok za dostavu ponuda: do 10:00 sati dana 28. veljače 2020.godine.

Poziv na dostavu ponuda-Oprema za praćenje posjetitelja

PRILOG I

PRILOG II


Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu:

JAVNA USTANOVA 12-2019

Bilješke uz Obrazac 31.12.2019. Javna

Ispravak Bilješke uz Obrazac 31.12.2019. Javna ustanova


Godisnje_izvjesce-Pristup informacijama


Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave: Usluga izrade „Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima Posjetiteljskog centra Dravska priča“ i „Strategije održivog upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava na području Virovitičko-podravske županije“ u sklopu projekta Posjetiteljski centar „Dravska priča“ – interaktivan, inovativan i svima pristupačan doživljaj prirode, KK.06.1.2.02.0017  (EV: JN 01/2020), s troškovnikom. Rok za dostavu ponuda: 05.02.2020. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda_usluga izrade_Akcijski plan i Strategija

Troškovnik – Obrazac II_Akcijski plan i Strategija upravljanja


Plan nabave 2020


IV. IZMJENE PLANA NABAVE


Na temelju članka 6. i 10. Pravilnika o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije ravnateljica upućuje:

Poziv na intervju-TRC Jezero Orahovica


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za zaštićene dijelove prirode

PREUZETI OVDJE:

Natječaj- TRC-2

 


3. izmjene Plan nabave_06.11.2019


Na temelju članka 6. i 10. Pravilnika o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije ravnateljica upućuje:

Poziv na intervju-PC Dravska priča


Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Pomoćni tehnički djelatnik

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-PTD


Poništava se javni natječaj za prijam u radni odnos u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za zaštićene dijelove prirode

PREUZETI OVDJE:

Odluka o poništenju natječaja-TRC

 


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za zaštićene dijelove prirode

PREUZETI OVDJE:

Natječaj na određeno_TRC

 


                     Jednostavna nabava: Ilustrator (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa IV.)

 

Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave: Ilustrator (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa IV.), s troškovnikom i tehničkim specifikacijama/opisom posla. Rok za dostavu ponuda: 24. rujna 2019. godine u 12:00 sati.“

Poziv na dostavu ponuda (Ilustrator)

Tehničke specifikacije_opis posla_ Ilustrator

Troškovnik _Ilustrator


Plan-nabave_institucionalni_2019_2. izmjene-02_09_2019


                     Jednostavna nabava: Lektor i prevoditelj (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa VI.)

 

Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave: Lektor i prevoditelj (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa VI.), s troškovnikom i tehničkim specifikacijama/opisom posla. Rok za dostavu ponuda: 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda (Usluge lektora i prevoditelja)

Tehničke specifikacije_opis posla_lektor i prevoditelj

Troškovnik_lektor i prevoditelj


                   Jednostavna nabava: Usluge grafičkog dizajna (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa II.)

 

Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave: Usluge grafičkog dizajna (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa II.), s troškovnikom i tehničkim specifikacijama/opisom posla. Rok za dostavu ponuda: 30. kolovoza 2019. godine u 13:00 sati.

Nabava-Grafički dizajn

Tehničke specifikacije_opis posla_ grafički

Troškovnik_grafčki dizajn


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata – vježbenik

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-vježbenik


Na temelju članka 6. i 10. Pravilnika o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije  i članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije ravnateljica donosi:

Obavijest-D2C


Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca  za zaštićene dijelove prirode

PREUZETI OVDJE:

Natječaj na određeno_projekt D2C


Plan nabave_institucionalni_2019_izmjene 09_03_2019


Godišnji financijski izvještaj za 2018.godinu

Preuzeti ovdje:

1-12-2018 Javna ustanova

Bilješke uz Obrazac 31.12.2018. Javna


Plan nabave_institucionalni_14_01_2019


Izjava o sukobu interesa

Popis g.s. s kojima se JU nalazi u s.i.


 

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave JU


 

Primjena Uredbe o zaštiti podataka

Izjava o privatnosti:

JU-Uredba o zaštiti osobnih podataka

Virovitica Nature

Skip to content