Dokumenti

Obavijest o terminu testiranja i intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu testiranja i intervjua-Suradnik

 


1. IZMJENE PLANA NABAVE_2023


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Suradnik – edukator, pripravnik

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-Suradnik-edukator, pripravnik-CzP Križnica


Obavijest o terminu intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu intervjua-Čistačica


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Čistačica

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-Čistačica-III


Odluka o poništenju natječaja

PREUZETI OVDJE:

Odluka o poništenju natječaja-Čistačica-II


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Čistačica

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-Čistačica-CzP Križnica II


Financijski izvještaji za 2022. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2022. – 31. 12.2022

Obvezne-biljeske-uz-bilancu-za-2022.-godinu


Godisnje_izvjesce ZPPI-2022


Odluka o poništenju natječaja

PREUZETI OVDJE:

Odluka o poništenju natječaja-Čistačica


Obavijest o terminu intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu intervjua


Obavijest o terminu intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu testiranja i intervjua-Savjetnik


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Čistačica

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-Čistačica-Križnica


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Pomoćni tehnički djelatnik

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-Pomoćni tehnički djelatnik-Križnica


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Savjetnik za zaštićene dijelove prirode

PREUZETI OVDJE:

Natjecaj-Savjetnik-za-zasticene-dijelove-prirode


PLAN-NABAVE_2023


4. IZMJENE PLANA NABAVE_2022


Financijski-plan-JU-VPZ-za-2023.-godinu-s-projekcijama-2024.-2025.


Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu PU 041

Suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja_PU 041

Obavijest-o-javnom-uvidu-u-Prijedlog-plana-upravljanja-podrucjima-ekoloske-mreze-uz-Ilovu-PU-041

Prijedlog-Plana-upravljanja-podrucjima-ekoloske-mreze-uz-Ilovu-PU041


Poziv na testiranje i intervju

PREUZETI OVDJE:

Poziv na testiranje i intervju


Poništava se javni natječaj za prijam u radni odnos u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Pomoćni tehnički djelatnik – zamjena, do povratka djelatnika sa bolovanja

PREUZETI OVDJE:

Odluka o poništenju natječaja-Pomoćni tehnički djelatnik-zamjena


3. IZMJENE PLANA NABAVE_2022


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik za financije, pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu

PREUZETI OVDJE:

Natjecaj-VSS-financije-odredeno


Obavijest o terminu intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavjest-termin intervjua-pom.teh.djelatnik-zamjena


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme – zamjena, do povratka djelatnika sa bolovanja u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Pomoćni tehnički djelatnik

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-određeno-zamjena-pomoćni tehnički djelatnik


2. IZMJENE PLANA NABAVE_2022


Obavijest o terminu testiranja i intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu testiranja i intervjua-interpretator


Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik – interpretator zaštićenih dijelova prirode

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-VSS-interpretator zaštićenih dijelova prirode


1. IZMJENE PLANA NABAVE_2022


Obavijest o terminu intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu intervjua-VSS za zašt. dij. pr. – vježbenik


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za zaštićene dijelove prirode – vježbenik/ca

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-Viši stručni suradnik za zaštićene dijelove prirode-vježbenik


IZVJEŠĆE o javnoj raspravi o Prijedlogu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane (PU 7003) za razdoblje od 2022. do 2031. godine

PREUZETI OVDJE:

Izvješće o Javnoj raspravi PU 7003


Obavijest o terminu intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavijest-intervju-Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata


Obavijest o terminu intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavijest-intervju-čistačica


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata

PREUZETI OVDJE:

Natječaj za zapošljavanje-v.s.s.-prip.i proved.projekata


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Čistačica

PREUZETI OVDJE:

Natječaj za zapošljavanje-čistačica


Plan-upravljanja-područjem-ekološke-mreže-Taložnice-Virovitičke-šećerane-za-razdoblje-od-2022.-do-2031.-godine

Suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja_PU 7003

Prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane za razdoblje od 2022. do 2031. godine

Obavijest-Javni uvid-Taložnice Virovitičke šećerane


Obavijest-Termin intervjua-Natječaj ravnatelj

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja JU


ZPPI-Godisnje_izvjesce_2021


Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu:

Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu


Plan nabave_2022


Obavijest o terminu intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu intervjua-Čuvar prirode II-pripravnik


Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

PREUZETI OVDJE:

Natječaj – Čuvar prirode II – pripravnik


4. IZMJENE PLANA NABAVE_2021.


3. IZMJENE PLANA NABAVE_2021.


2. IZMJENE PLANA NABAVE_2021.


1. IZMJENE PLANA NABAVE_2021.


Obavijest o terminu intervjua

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu intervjua-Pomoćni tehnički djelatnik-zamjena


Obavijest o terminu testiranja

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu testiranja-Bio istraživačka


Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu:

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz financijske izvještaje

Bilješke uz bilancu


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme – zamjena, do povratka djelatnika sa bolovanja u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Pomoćni tehnički djelatnik

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-određeno-zamjena


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Voditelj bio istraživačke stanice – pripravnik

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-Voditelj bio istraživačke stanice-pripravnik


ZPPI-Godisnje_izvjesce_2020


JU Plan nabave_institucionalni_2021.


4. IZMJENE PLANA NABAVE_2020


3. IZMJENE PLANA NABAVE_2020


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Čistačica

PREUZETI OVDJE:

Natječaj na određeno-čistačica


Ispravak obavijesti o terminu testiranja

PREUZETI OVDJE:

Ispravak obavijesti o terminu testiranja


Obavijest o terminu testiranja

PREUZETI OVDJE:

Obavijest o terminu testiranja


Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik za financije, pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-neodređeno-VSS za finacije, pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu


2. IZMJENE PLANA NABAVE_2020


1. IZMJENE PLANA NABAVE_2020


Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave: Grupa II Oprema – praćenje posjetitelja (evidencijski broj nabave VV 01/2018 – izdvojena grupa), s ponudbenim listom (PRILOG I) i troškovnikom (PRILOG II). Rok za dostavu ponuda: do 10:00 sati dana 28. veljače 2020.godine.

Poziv na dostavu ponuda-Oprema za praćenje posjetitelja

PRILOG I

PRILOG II


Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu:

JAVNA USTANOVA 12-2019

Bilješke uz Obrazac 31.12.2019. Javna

Ispravak Bilješke uz Obrazac 31.12.2019. Javna ustanova


Godisnje_izvjesce-Pristup informacijama


Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave: Usluga izrade „Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima Posjetiteljskog centra Dravska priča“ i „Strategije održivog upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava na području Virovitičko-podravske županije“ u sklopu projekta Posjetiteljski centar „Dravska priča“ – interaktivan, inovativan i svima pristupačan doživljaj prirode, KK.06.1.2.02.0017  (EV: JN 01/2020), s troškovnikom. Rok za dostavu ponuda: 05.02.2020. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda_usluga izrade_Akcijski plan i Strategija

Troškovnik – Obrazac II_Akcijski plan i Strategija upravljanja


Plan nabave 2020


IV. IZMJENE PLANA NABAVE


Na temelju članka 6. i 10. Pravilnika o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije ravnateljica upućuje:

Poziv na intervju-TRC Jezero Orahovica


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za zaštićene dijelove prirode

PREUZETI OVDJE:

Natječaj- TRC-2


3. izmjene Plan nabave_06.11.2019


Na temelju članka 6. i 10. Pravilnika o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije ravnateljica upućuje:

Poziv na intervju-PC Dravska priča


Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Pomoćni tehnički djelatnik

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-PTD


Poništava se javni natječaj za prijam u radni odnos u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za zaštićene dijelove prirode

PREUZETI OVDJE:

Odluka o poništenju natječaja-TRC


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za zaštićene dijelove prirode

PREUZETI OVDJE:

Natječaj na određeno_TRC


                     Jednostavna nabava: Ilustrator (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa IV.)

Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave: Ilustrator (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa IV.), s troškovnikom i tehničkim specifikacijama/opisom posla. Rok za dostavu ponuda: 24. rujna 2019. godine u 12:00 sati.“

Poziv na dostavu ponuda (Ilustrator)

Tehničke specifikacije_opis posla_ Ilustrator

Troškovnik _Ilustrator


Plan-nabave_institucionalni_2019_2. izmjene-02_09_2019


                     Jednostavna nabava: Lektor i prevoditelj (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa VI.)

Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave: Lektor i prevoditelj (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa VI.), s troškovnikom i tehničkim specifikacijama/opisom posla. Rok za dostavu ponuda: 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda (Usluge lektora i prevoditelja)

Tehničke specifikacije_opis posla_lektor i prevoditelj

Troškovnik_lektor i prevoditelj


                   Jednostavna nabava: Usluge grafičkog dizajna (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa II.)

Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave: Usluge grafičkog dizajna (EV: VV 02/2019 – izdvojena grupa II.), s troškovnikom i tehničkim specifikacijama/opisom posla. Rok za dostavu ponuda: 30. kolovoza 2019. godine u 13:00 sati.

Nabava-Grafički dizajn

Tehničke specifikacije_opis posla_ grafički

Troškovnik_grafčki dizajn


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata – vježbenik

PREUZETI OVDJE:

Natječaj-vježbenik


Na temelju članka 6. i 10. Pravilnika o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije  i članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije ravnateljica donosi:

Obavijest-D2C


Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca  za zaštićene dijelove prirode

PREUZETI OVDJE:

Natječaj na određeno_projekt D2C


Plan nabave_institucionalni_2019_izmjene 09_03_2019


Godišnji financijski izvještaj za 2018.godinu

Preuzeti ovdje:

1-12-2018 Javna ustanova

Bilješke uz Obrazac 31.12.2018. Javna


Plan nabave_institucionalni_14_01_2019


Izjava o sukobu interesa

Popis g.s. s kojima se JU nalazi u s.i.


Pravilnik o provedbi jednostavne nabave JU


Primjena Uredbe o zaštiti podataka

Izjava o privatnosti:

JU-Uredba o zaštiti osobnih podataka

Skip to content