Projekt: DaRe to Connect

Započeo projekt  DaRe to Connect – Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt

  • 21/09/2018

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije  partner je na  projektu   DaRe to Connect – Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt, odobrenog kroz Interreg Danube Transnational Programme.

Virovitica Nature