Projekt: coop MDD

Međusektorska suradnja

  • 25/01/2018

(više…)

Sastanak sa ugovorenim izvođačima Izrade Akcijskog plana

  • 23/01/2018

U prostorijama Informativno edukativnog centra Dravska priča u Noskovcima održan je sastanak djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i članova grupe Biota j.d.o.o. i Geonatura d.o.o.. Tema sastanka je bila Izrada Akcijskog plana upravljanja strogo zaštićenom Natura 2000 vrstom ribe crnka-Umbra crameri, održavanje radionica sa lokalnim ribičima i uključivanje lokalnog stanovništva u aktivnosti.

Sastanak partnerskog odbora i radionice partnera, Velika Polana

  • 08/01/2018

U općini Velika Polana, Slovenija u periodu 20.-22. 11. održan  je sastanak partnerskog odbora i radionice partnera u sklopu realizacije projekta  coop MDD. Pregledu izvještaja prve godine provedbe projekta nazočio je i Gustav Csomor (Zajedničko tajništvo DTP-a), te dao komentare na izvještaj i smjernice za daljnju realizaciju projekta. Drugi dan radionice donio je intezivni rad na daljem razvoju prekograničnog programa suradnje i oblikovanju ciljeva suradnje za područja  upravljanje vodama, šumarstvo, lovstvo, zaštita prirode, ali i  na daljnjoj razradi dokumenta o zajedničkim elementima Riječnih škola i i njihovom didaktičkom okviru. Svaki od partnera je prezentirao je svoja iskustva i dosadašnji edukativni rad sa posjetiteljima svojih zaštićenih područja. Nakon toga, partneri su posjetili  Copek Mill – buduću lokaciju Riječne škole u Velikoj Polani i mjesnu zadrugu Pomelaj, gdje su vidjeli  proizvodnju lokalnih specijaliteta i tradicijski zanatski rad. Posljednji dan radionice bio je usmjeren na razvoj Prekograničnog plana suradnje, uz raspravu partnera  o  ciljevima suradnje u upravljanju područjem planiranog Prekogranićnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Trening projektnih partnera u Novom Sadu

  • 08/01/2018

Članovi projektnog tima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, sudjelovali su na treningu projektnih partnera sa temom boljeg uključivanja lokalnih dionika u aplikaciju Prekograničnog programa upravljanja (suradnje) partnerskih zemalja u  Novm Sadu  26.-28.09. Prvi i treći dan treninga  partneri  su analizirali ključne dionike s ciljem usuglašavanja i pronalaženja modaliteta na koji način provoditi dijalog kako bi se spriječilo eskaliranje sukoba onih koji zagovaraju i onih koji osporavaju potrebu zaštite prirode. Jedan od ključnih preduvjeta za uspjeh u zaštiti prirode je stalan dijalog i komunikacija sa brojnim zainteresiranim stranama. Kroz treninge i okrugle stolove partneri su naučili na koji način prezentirati dionicima vrijednost i značaj područja, te na koji način svojim aktivnostima pridonijeti u očuvanju vrijednosti područja. Kao doprinos boljem razumijevanju i uspostavljanju boljeg odnosa s dionicima, partneri će izraditi lokalne akcijske planove, te postaviti mrežu Riječnih škola. Riječne škole su zajednička projektna aktivnost svih partnera u projektu coop MDD (mreža škola u prirodi duž budućeg zaštićenog područja UNESCO Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav). Drugi dan treninga, sudionici su posjetili Posebni rezervat prirode “Karađorđevo”, dio Rezervata biosfere Bačko Podunavlje.

Proslava 5. godišnjice proglašenja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i Dana „Europske Amazone“

  • 14/07/2017

U mađarskom mjestu Letenye, 12. srpnja održano je međunarodno obilježavanje 5. godišnjice proglašenja prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i Dana „Europske Amazone“ u sklopu realizacije projekta PrekograničnI program upravljanja planiranim penta-lateralnim UNESCO Rezervatom biosfere „Mura-Drava-Dunav“, akronim: coop MDD, na kojem su sudjelovali i predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, kao projektni partner.

Virovitica Nature